About PARAESTRA HACHIOJI

Payment System

  MONTHLY FEE
REGULAR 10,000 yen
HIGH SCHOOL STUDENT
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT
WOMEN
8,000 yen
KIDS 1 TIME PER WEEK 5,000 yen
2 TIMES PER WEEK 6,500 yen
4 TIMES PER MONTH 8,000 yen
  • We accept credit cards.

 

Access

Address 3-6-17 Koyasumachi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0904
Tel 042-649-2688 / 090-1706-4310
Fax 042-668-5366

 

Instructor

Ayumu Shioda / Ginjiro / Kazuki Tokudome / Keigo Hirayama / Kotaro Hagiwara / Toshihiro Komiya / Tomohisa Ito / Yasuko Mogi
 

Fighter

Kazuki Tokudome / Yoshiaki “Bancho” Takahashi / Nam Phan / Chris MAN / Kotaro Hagiwara / Toshihiro Komiya / Furyo Senpai / Ginjiro / Takahiro Furumaki / Akito King Kong Mitoma / Kazuhisa Tanaka / Naoto Kurosaki / Joji Shimada / Kazuya Sato
 

Class

Jiujitsu / MMA / Kickboxing / Kids & Fitness / Personal Training

 

入会・見学・体験についてはこちら